BIOPALIWA I ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

‚Jednym, z głównych powodów dla których świat jest coraz bardziej zainteresowany produkcją biopaliw jest chęć redukcji zanieczyszczeń. Biopaliwa ogromnie różnią się między sobą pod względem wpływu na środowisko, dlatego ważne jest to by promować te właściwe biopaliwa, które zmniejszą zanieczyszczenie środowiska.

Biopaliwa  to paliwa powstałe z przetwórstwa produktów roślinnych, zwierzęcych lub mikroorganizmów. Wyróżniamy biopaliwa stałe (produkowane z np. słomy, osadów ściekowych, makulatury, drewna), ciekłe (powstające z alkoholu i estrów oleju rzepakowego) i gazowe (np. biogaz czy gaz drzewny).

\r\nW Europie biopaliwa pozyskiwane są głównie z lnu i rzepaku, czyli z olei roślinnych. W Stanach Zjednoczonych do produkcji biopaliw stosuje się kukurydzę (olej kukurydziany) i soje (olej roślinny). Jednak ze względu na to, że idealnym surowcem do produkcji biopaliw jest większość odpadów przemysłowych i rolniczych również z tego tworzy się biopaliwa.\r\n\r\n\r\n

Biopaliwa są w pełni odnawialne, ponieważ biomasa uznawana jest za odnawialne źródło energii. Biopaliwa są nośnikami energii odnawialnej przez co jej stosowanie powinno być polecane przez rządy państw. Biopaliwa odmiennie od węgla kamiennego, węgla brunatnego, gazu ziemnego, paliw jądrowych czy paliw otrzymywanych z ropy naftowej są odnawialne, czyli teoretycznie nigdy się nie skończą.

Wady i zalety biopaliw: Biopaliwa oferują wiele korzyści , ale niestety mają także swoje nieliczne wady. Zalety biopaliw można podzielić na trzy sektory: ekonomiczny, środowiskowy i bezpieczeństwo energetyczne. Biopaliwa oferują wiele korzyści technicznych i środowiskowych w stosunku do konwencjonalnych paliw kopalnych, co czyni je atrakcyjnym jako alternatywy w sektorze transportu .

Do bezpośrednich korzyści możemy zaliczyć, m.in.:• redukcję emisji gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla (CO2) i metanu (CH4),

• dywersyfikację w sektorze paliwowym,

• biodegradowalność,

• poprawę wydajności pojazdów,

• rozwój rynku produktów rolnych.

Jeśli chodzi o negatywne aspekty biopaliw to głównie chodzi tu o metodę produkcji biopaliw, które są wytwarzane z oleju rzepakowego, zbóż uprawnych oraz trzciny cukrowej na polu powstałym po wykarczowaniu lasu tropikalnego. Jednocześnie jednak taka metoda produkcji jest najbardziej rozpowszechniona ze względu na subsydiowanie uprawy biopaliw przez państwa. Trudno powiedzieć, czy na pewno biopaliwa są tak przyjazne dla środowiska naturalnego, jak się zwykło mówić i uważać. Niektóre badania bowiem wskazują, że produkcja i spalanie biopaliwa daje gorszy bilans energetyczny i ekologiczny niż przy produkcji i spalaniu paliw kopalnych. Chodzi o degradację środowiska związana z wzrastającym areałem upraw, duże zużycie nawozów sztucznych, nieracjonalną gospodarkę produktami roślinnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *